You are currently viewing Nowy program dofinansowania procedur In Vitro w Polsce – Szansa dla przyszłych rodziców

Nowy program dofinansowania procedur In Vitro w Polsce – Szansa dla przyszłych rodziców

W Polsce, z dniem 1 czerwca 2024 roku, rozpocznie się realizacja nowego programu dofinansowania procedur in vitro, zapowiadając znaczące wsparcie dla osób zmagań się z problemem niepłodności. Ogłoszenie to, przekazane przez Minister Zdrowia, Izabelę Leszczynę, oznacza przeznaczenie w budżecie państwa aż 500 mln zł na ten cel.

Program ten stanowi ogromną nadzieję dla wielu par, ułatwiając dostęp do kosztownych procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Choć szczegółowe zasady i kryteria kwalifikacyjne będą jeszcze opracowywane, oczekuje się, że obejmą one m.in. wiek kobiety, poziom oznaczeń hormonalnych, a także szczegółową historię medyczną pary. Warto podkreślić, że wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do par heteroseksualnych, co jest zgodne z obowiązującą ustawą o leczeniu niepłodności .

Zaplanowany program ma na celu finansowanie trzech pełnych cykli leczenia in vitro, pokrywając tym samym szeroki zakres procedur, od wizyt kwalifikacyjnych, poprzez badania , stymulację jajeczkowania, po punkcję jajników i sama procedure implementacji. Dzięki temu, para borykająca się z problemem niepłodności otrzyma kompleksowe wsparcie na drodze do rodzicielstwa.

W kontekście procedury in vitro, niezwykle ważną rolę odgrywają badania genetyczne, zarówno zarodków (PGD), jak i potencjalnych rodziców. PGD umożliwia wykrycie i wyeliminowanie zarodków z genetycznymi chorobami dziedzicznymi jeszcze przed ich implantacją, zwiększając szanse na zdrową ciążę. Jest to kluczowe zwłaszcza dla par niosących genetyczne obciążenia, dając im szansę na urodzenie zdrowego dziecka pomimo ryzyka. Badania genetyczne kandydatów na rodziców mogą z kolei odkryć ryzyko przeniesienia na dziecko określonych chorób genetycznych, co ma istotne znaczenie dla planowania leczenia niepłodności i bezpieczeństwa przyszłej ciąży.

Rozpoczęcie programu w czerwcu 2024 roku może być momentem przełomowym dla wielu rodzin w Polsce, umożliwiając im realizację marzeń o powiększeniu rodziny. Czas pokaże, jakie dokładnie kryteria i warunki zostaną przyjęte, ale już teraz możemy być pewni, że będzie to ważny krok w kierunku wsparcia przyszłych rodziców.