Trucheck Intelli – to prawdziwa zmiana paradygmatu!

Trucheck jest przełomem w profilaktyce przeciwnowotworowej!

Nigdy w historii medycyny nie mieliśmy okazji przeprowadzić badań przesiewowych w kierunku 70 nowotworów.

  • osób bezobjawowych z przypadkami nowotworów w rodzinie,
  • osób mających wysokie ryzyko zachorowania na raka, np. pacjentki obciążone mutacją predysponującą do nowotworów,
  • osób chcących wykonać profilaktykę przeciwnowotworową.

Nowotwór to tykająca bomba zegarowa na całym świecie.

Każdego roku u około 18 milionów kobiet i mężczyzn diagnozuje się różne nowotwory,

w tym raki, mięsaki, guzy neuroendokrynne i czerniaki.

Choroby nowotworowe związane są również z około 9 milionami zgonów.

Przekłada się to na wykrycie około 34 przypadków raka i 18 zgonów związanych z rakiem na minutę.

Rocznie nowotwory te przyczyniają się do:

~4,1 miliona nowo zdiagnozowanych przypadków i 1,8 miliona zgonów w Europie

(w tym w Wielkiej Brytanii).

~ 2,1 miliona nowo zdiagnozowanych przypadków i 550 000 zgonów w USA.

~ 1,2 miliona nowo zdiagnozowanych przypadków i 760 000 zgonów w Indiach.

Ze względu na zmiany stylu życia, a także inne czynniki ryzyka, liczby te mają w przyszłości wzrosnąć.

Gruczolakorak (AD):

przewód żółciowy, piersi, okrężnica, dwunastnica, złącze EG, przełyk, woreczek żółciowy, jelito kręte, jelito czcze,  wątroba, płuco, jajnik, trzustka, prostata, odbytnica, żołądek, tarczyca, macica, przewód ślinowy;

Rak gruczołowo-płaskonabłonkowy:

przełyk, woreczek żółciowy, płuca

Nowotwory złośliwe OUN:

gwiaździak, wyściółczak, glejak wielopostaciowy, glejak, nerwiak niedojrzały, skąpodrzewiak

Guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST):

okrężnicy, dwunastnicy, jelita krętego, czczego, odbytnicy, żołądka; czerniaki: skórne, śluzówkowe; międzybłoniak:  opłucnej, otrzewnej

Nowotwory neuroendokrynne (NET):

nadnercza, okrężnicy, dwunastnicy, przełyku, jelita krętego, czczego, płuca, trzustki, prostaty, odbytnicy, grasicy;

Rak nerkowokomórkowy (RCC):

nerka

Mięsaki:

mięsakorak, chrzęstniakomięsak, mięśniakomięsak gładkokomórkowy, tłuszczakomięsak;

Drobnokomórkowy rak płuc (SCLC):

płuca;

Rak płaskonabłonkowy (SCC):

odbyt, błona śluzowa policzków, szyjka macicy, przełyk, podniebienie twarde, krtań, warga, płuca, jama ustna, zatoki  przynosowe, penis, gardło, zachyłek gruszkowaty, trójkąt zatrzonowy, skóra, podniebienie miękkie, język, migdałki,  srom, pochwa;

Rak z komórek przejściowych (TCC):

pęcherz, miedniczka nerkowa, moczowód;

Trucheck Intelli ma 93.1% dokładności w określaniu tkanki lub narządu pochodzenia w przypadkach pozytywnych.

Trucheck wykazuje swoistość 99,9% (w porównaniu z osobami zdrowymi).

Czułość to zdolność badania do wykrycia osoby chorej. Czułość 100% w przypadku badania medycznego oznaczałaby, że wszystkie osoby chore lub ogólnie z konkretnymi poszukiwanymi zaburzeniami zostaną rozpoznane.

Specyficzność to zdolność badania do wyeliminowania obecności choroby. Swoistość 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym badaniu diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi.

Trucheck detekcja w raku piersi
TrucheckMammografia
Czułość88.2%86.9%
Specyficzność99.9%88.9%
PPV99.9%69.6%
NPV99.9%95.9%
Trucheck detekcja w raku prostaty
TrucheckPSA
Czułość85.6%90.0%
Specyficzność99.9%19.7%
PPV99.9%33.9%
NPV99.9%81.0%

Trucheck-Intelli-informacja-o-badaniu.pdf

×
Ilość badanych nowotworów

> 70

Czas oczekiwania na wynik

do 14 dni

Materiał do badań

krew pełna


Konsultacja ze specjalistą

Pisemna interpretacja wyniku

cena: 6990 zł