Najczęściej wykonywane badanie NIPT na Świecie.

Jedyne badanie NIPT oparte na technologii SNP zapewnia wyższą dokładność i więcej informacji.

Dużo więcej istotnych informacji niż w innych testach NIPT

Kraj wykonywania badania USA

 

 • Mniejsze ryzyko wyniku fałszywie dodatniego lub fałszywie ujemnego

 • Największa dokładność określania płci dziecka spośród wszystkich NIPT (określanie płci jest opcjonalne)

 • Możliwość wykrywania triploidii – ciężkiego zaburzenia chromosomalnego, które może skutkować poważnymi powikłaniami ciąży, jeśli jest niemonitorowane

 • Możliwość ustalenia, czy bliźnięta są jedno- czy dwujajowe – ta informacja może mieć wpływ na planowanie opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę

 • Test Panorama umożliwia przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku pięciu zespołów mikrodelecji,wiążących się z poważnymi problemami zdrowotnymi

 • Zespół Downa występuje u 10 na 10 000 urodzeń.

 • Zespół Edwardsa występuje u 3 na 10 000 urodzeń.

 • Zespół Di George'a występuje z częstością około 1 na 3000-5000 urodzeń

 • Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 60 tysięcy osób z zespołem Downa

 • obiążenie rodzinne,

 • otyłość,

 • wiek,

 • narażenie na promieniowanie jonizujace,

 • nawracające poronienia,

 • pierwotna niewydolność jajników,

 • zespół policystycznych jajników,

 • zakażenia przenoszone drogą płciową,

 • nieregularny cykl miesięczkowy.

×
×
×
WERSJA
BASIC 2100 ZŁ


STANDARD 2300 ZŁ

PREMIUM 2600 ZŁ


PŁEĆ opconalnie
ZESPOŁ DOWNA

ZESPOŁ EDWARDSA
ZESPOŁ PATUA
ZESPOŁ DELECJI 22q11.2 ( Zespół DiGeorge)

ZESPOŁ DELECJI 1p36


ZESPOŁ ANGELMANA

ZESPÓŁ PRADERA-WILLEGO
ZESPOŁ KOCIEGO KRZYKU ( Cri du Chat)

cena: 2100 zł

cena: 2300 zł

cena: 2600 zł