Analiza aberracji (liczby i struktury) oraz mikroaberracji chromosomowych w diagnostyce wad wrodzonych – mikromacierz kliniczna CGH

 

 • wskaźnik wykrywalności na poziomie 99,5% dla trisomii 21
 • bardzo niski wskaźnik wyników fałszywie dodatnich wynoszący 0,06% dla trisomii 21
 • doskonała walidacja kliniczna, np. największe jak dotąd badanie kliniczne NIPT z udziałem 18 955 pacjentów
 • badanie mozna wykonac już od 10 tygodnia ciąży,
 • krótki czas realizacji, średnio 5 dni roboczych,
 • badanie można wykonać w trakcje leczenia heparyną,
 •  przystępna cena.

 • Zespół Downa występuje u 10 na 10 000 urodzeń.

 • Zespół Edwardsa występuje u 3 na 10 000 urodzeń.

 • Zespół Di George'a występuje z częstością około 1 na 3000-5000 urodzeń

 • Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 60 tysięcy osób z zespołem Downa

 • obiążenie rodzinne,

 • otyłość,

 • wiek,

 • narażenie na promieniowanie jonizujace,

 • nawracające poronienia,

 • pierwotna niewydolność jajników,

 • zespół policystycznych jajników,

 • zakażenia przenoszone drogą płciową,

 • nieregularny cykl miesięczkowy.

PŁEĆ opconalnie
ZESPOŁ DOWNA

ZESPOŁ EDWARDSA
ZESPOŁ PATUA
ZESPOŁ DELECJI 22q11.2 ( Zespół DiGeorge)

cena: 1950 zł