onkoWES


Odkryj swoje genetyczne dziedzictwo i bądź o krok przed ryzykiem rozwoju dziedzicznyych nowotworów złośliwych z naszym zaawansowanym badaniem genetycznym.

W oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne, oferujemy kompleksową analizę ponad 3000 genów, wyselekcjonowanych w oparciu o bazy danych wariantów (HGMD i ClinVar), najnowsze publikacje naukowe oraz nasze dśswiadczenie.


Dlaczego warto przeprowadzić to badanie?

 • Wczesna Identyfikacja Ryzyka: Poznaj swoje genetyczne predyspozycje do rozwoju nowotworów, co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza jeśli w Twojej rodzinie występowały przypadki zachorowań. Wczesne wykrycie ryzyka umożliwia podjęcie działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania lub zwiększenie szans na wczesne wykrycie i leczenie.

 

 • Działania Profilaktyczne: Wykrycie określonych wariantów genetycznych umożliwia podjęcie świadomych kroków w celu zminimalizowania ryzyka rozwoju nowotworu, co może znacząco poprawić prognozę i szanse na pełne wyleczenie.

 

 • Decyzje dla Rodziny: Wyniki badania mogą pomóc w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu ukierunkowanej analizy genetycznej u pozostałych członków rodziny, co jest kluczowe w planowaniu odpowiedniej opieki i profilaktyki.

 

 • Zrozumienie Genetycznych Uwarunkowań Nowotworów: W przypadku osób, które przeszły już leczenie onkologiczne, badanie to może wyjaśnić, czy ich choroba miała podłoże genetyczne, co ma istotne znaczenie dla planowania dalszej opieki.
Najczęściej Dziedziczone Syndromy Nowotworowe:

Nasze badanie obejmuje analizę genów związanych z najczęściej występującymi syndromami dziedzicznymi, takimi jak:

 • Zespół raka piersi i jajnika (BRCA1/BRCA2)
 • Zespół Lyncha (HNPCC)
 • Zespół Li-Fraumeni
 • Zespół Cowdena
 • Rodzinna polipowatość adenomatyczna
 • Zespół von Hippel-Lindau
 • Wieloguzkowa gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 i 2
Wysoka Penetracja i Dziedziczenie Autosomalne Dominujące:

Większość z tych syndromów dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący i charakteryzuje się wysoką penetracją, co oznacza znaczne ryzyko wystąpienia nowotworów wśród osób posiadających mutację.

Dziedziczenie: autosomalne dominujace

Choroba dziedziczona autosomalnie dominująco ujawnia się, gdy uszkodzona jest tylko jedna kopia danego genu.

Każdy rodzic będący nosicielem mutacji genetycznej dziedziczonej w ten sposób ponosi 50% ryzyko, że jego dziecko będzie chore.

Nie jesteś zdecydowany? Masz pytania?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami, żeby rozwiać wątpliwości!
Napisz do nas, korzystając w formularza lub umów bezpłatną wstępną konsultacje