Zrozumieć genetykę – podstawy

Sekwencjonowanie eksomu płodowego (prenatal whole exome sequencing, WES) to nowoczesna metoda diagnostyki genetycznej, która umożliwia identyfikację mutacji genetycznych odpowiedzialnych za powstawanie różnych wad wrodzonych u płodu. Obecnie technologia ta jest coraz częściej wykorzystywana w praktyce klinicznej, głównie ze względu na swoje ogromne możliwości diagnostyczne.

Continue ReadingZrozumieć genetykę – podstawy

Sekwencjonowanie eksomu płodowego: nowa era w Diagnostyce Prenatalnej

Sekwencjonowanie eksomu płodowego (prenatal whole exome sequencing, WES) to nowoczesna metoda diagnostyki genetycznej, która umożliwia identyfikację mutacji genetycznych odpowiedzialnych za powstawanie różnych wad wrodzonych u płodu. Obecnie technologia ta jest coraz częściej wykorzystywana w praktyce klinicznej, głównie ze względu na swoje ogromne możliwości diagnostyczne.

Continue ReadingSekwencjonowanie eksomu płodowego: nowa era w Diagnostyce Prenatalnej

Wykorzystanie możliwości analizy danych sekwencjonowania WES: Dlaczego analiza co 6 miesięcy powinna być złotym standardem

Miscarriages are often associated with genetic abnormalities, especially chromosomal abnormalities. Approximately 50-60% of all first trimester miscarriages are caused by such abnormalities

Continue ReadingWykorzystanie możliwości analizy danych sekwencjonowania WES: Dlaczego analiza co 6 miesięcy powinna być złotym standardem