Regulamin serwisu Diagmol

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia badań diagnostycznych zamawianych w sklepie internetowym diagmol.pl.

 2. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem diagmol.pl jest prowadzony przez przedsiębiorstwo handlowo usługowe Łukasz Madej z siedzibą w Pawłów 238a, 26-510,  posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7991922789, REGON: 383583298, przy ścisłej współpracy z Aurident z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piwnej 13, 50-353, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971044783, REGON: 930671473

 3. Dane kontaktowe:
  a) adres pocztowy: Diagmol, Pawłów 238a, 26-510 Pawłów
  b) adres poczty elektronicznej: biuro@diagmol.pl
  c) biuro obsługi klienta: 515 601 110

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między kupującym a sprzedawcą.

§2 Rodzaj i zakres usług świadczonych elektronicznie

 1. diagmol.pl jest stroną internetową Diagmol, za pośrednictwem której użytkownicy mogą nabywać zestawy testów diagnostycznych.

 2. Zamawiający korzystający ze strony internetowej diagmol.pl, korzystają z następujących usług:
  a) przeglądanie udostępnionych treści,
  b) dokonywanie zakupu w postaci zestawów pobraniowych,
  c) dodawanie opinii o produktach,
  d) prowadzenie konta użytkownika

 3. Sklep internetowy Diagmol zastrzega sobie prawo do przerw w udostępnianiu treści, gdy będzie wymagane techniczne wsparcie np. w wypadku awarii.

§3 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług sklepu internetowego

 1. Akceptacja plików cookie przez przeglądarkę użytkownika jest krokiem niezbędnym do celów dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej diagmol.pl

 2. Działanie serwisu wymaga prawidłowej konfiguracji przeglądarki Internet Explorer, Mozilla  Firefox, Google Chrome albo innej zaktualizowanej i odpowiednio przystosowanej przeglądarki.

§4 Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający zobowiązany jest zarejestrować się na stronie sklepu diagmol.pl, co jest możliwe poprzez uzupełnienie danych w formularzu rejestracyjnym.

 2. Zamówienia można dokonać poprzez wybór właściwej pozycji i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. po potwierdzeniu wyboru, użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i adresu dostarczenia zamówienia (portal furgonetka.pl)

 3. odnotowanie wpłaty jest chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 4. wszystkie ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami brutto.

 5. koszty dostawy zestawu oraz odbioru popranego materiału do badań pokrywa sprzedający.

 6. zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez zamawiającego za odpowiednią opłatą przedstawioną po skompletowaniu zamówienia.

 7. dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

 9. Zamawiający w ciągu 24h od pobrania materiału przekazuje kurierowi materiał biologiczny w celu przekazania go do laboratorium.

 10. z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) między kupującym a sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

§5 Warunki odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy po otwarciu zabezpieczonego zestawu nie można go zwrócić, zważając na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 3. Zamawiający ponosi wszystkie koszty zwrotu dostarczonego towaru.

§6 postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy.

 2. Reklamacja może zostać złożona poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość opisującą problem na adres biuro@diagmol.pl lub listownie.

 3. Koszty odesłania zamówionego zestawu spełniającego warunki wymienione w punkcie pierwszym tego paragrafu pokrywa Diagmol.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zamawiającemu wysyłany jest nowy zestaw. gdy wysłanie nowego zestawu nie będzie możliwe, zamawiającemu zwracana jest równowartość kosztów zamówionego zestawu.