You are currently viewing Znaczący postęp w rozwoju komórek zarodkowych może rewolucjonizować leczenie niepłodności
Sperm is the human semen, behind the sky and green trees.

Znaczący postęp w rozwoju komórek zarodkowych może rewolucjonizować leczenie niepłodności

Naukowcy z Instytutu Zaawansowanych Studiów nad Biologią Człowieka (ASHBi) na Uniwersytecie w Kioto osiągnęli przełom w zrozumieniu mechanizmów napędzających epigenetyczne przeprogramowanie i różnicowanie podczas rozwoju ludzkich komórek zarodkowych. Ich badania mogą otworzyć drogę do nowych terapii niepłodności, która dotyka około jednej szóstej ludności na świecie.

Kluczowym wyzwaniem w badaniach nad ludzką gametogenezą in vitro jest odwzorowanie całego procesu rozwoju komórek płciowych w organizmach żywych, zwłaszcza kiedy chodzi o epigenetyczne przeprogramowanie w komórkach zarodkowych. Naukowcy odkryli, że białko morfogenetyczne kości (BMP) odgrywa kluczową rolę w tym procesie, pomimo że wcześniej było znane głównie z określania specyfikacji komórek zarodkowych, a nie z ich przeprogramowania.

Dzięki nowym warunkom kultury, możliwe stało się niemal nieograniczone rozmnażanie proto-spermatogoni i proto-oogoni w hodowli, co otwiera perspektywy dla przechowywania i ponownego rozwijania tych komórek zgodnie z potrzebami. Wyniki te mogą znacząco przyczynić się do rozwoju medycyny reprodukcyjnej, choć dalsze badania są potrzebne, aby potwierdzić bezpośrednie i pośrednie efekty sygnalizacji BMP oraz mapować jej wpływ na aktywność metylotransferaz DNA.

Osiągnięcie to stanowi znaczący krok naprzód w zrozumieniu i potencjalnym leczeniu niepłodności, z możliwościami zastosowania w klinice, choć należy pamiętać o etycznych, prawnych i społecznych implikacjach związanych z klinicznym stosowaniem ludzkiej IVG. Szczegóły tego przełomu są opisane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature, a pełen raport z badań jest dostępny na stronie Inside Precision Medicine