You are currently viewing Zmiany genetyczne związane z implementacja zarodka

Zmiany genetyczne związane z implementacja zarodka

Mutacje w różnych genach mogą prowadzić do problemów z implantacją zapłodnionego zarodka. Oto kilka przykładów genów, których mutacje mogą być związane z takimi problemami:

  1. Geny związane z receptorem progesteronowym (PGR): Progesteron odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu endometrium do implantacji zapłodnionego zarodka. Mutacje w genach związanych z receptorem progesteronowym mogą prowadzić do zaburzeń w odpowiedzi endometrium na ten hormon i uniemożliwiać implantację.

  2. Geny związane z czynnikami angiogennymi: Angiogeneza, czyli proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych, odgrywa ważną rolę w procesie implantacji zarodka poprzez zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia krwi do zarodka. Mutacje w genach związanych z angiogenezą mogą prowadzić do zaburzeń w tym procesie i utrudniać implantację.

  3. Geny związane z adhezją komórkową: Implantacja zarodka wymaga interakcji między komórkami zarodka a komórkami śluzówki macicy. Mutacje w genach regulujących adhezję komórkową mogą prowadzić do zaburzeń w tym procesie i utrudniać implantację.

  4. Geny związane z immunosupresją: Podczas implantacji zapłodnionego zarodka układ immunologiczny matki musi być kontrolowany w celu uniknięcia odrzucenia zarodka jako ciała obcego. Mutacje w genach związanych z regulacją odpowiedzi immunologicznej mogą prowadzić do nieprawidłowej interakcji między zarodkiem a układem immunologicznym matki, co może prowadzić do problemów z implantacją.

  5. Geny związane z rozwojem endometrium: Odpowiedni rozwój endometrium jest kluczowy dla procesu implantacji zarodka. Mutacje w genach regulujących ten proces, takie jak geny odpowiedzialne za produkcję czynników wzrostu i cytokin, mogą prowadzić do nieprawidłowego rozwoju endometrium i utrudniać implantację.

Badanie inVitroWES pozwala na zidentifikowanie m. in. wariantów genetycznych związanych z problemami implementacji zapłodnionego zarodka.