Trucheck Intelli

Dla kogo jest przeznaczone badanie

  • osób bezobjawowych z przypadkami nowotworów w rodzinie.

  • osób mających wysokie ryzyko zachorowania na raka, np. pacjentki obciążone mutacją predysponującą do nowotworów

  • osób chcących wykonać profilaktykę przeciwnowotworową.

POBIERZ SKIEROWANIE – uzupełnij i dołącz do materiału (KLIKNIJ)

6,990.00 

Dlaczego warto?

Czas oczekiwania na wynik to tylko  14 dni

Konsultacja oraz pisemna interpretacja wyniku


Trucheck Intelli – to prawdziwa zmiana paradygmatu!

Trucheck jest przełomem w profilaktyce przeciwnowotworowej!

Nigdy w historii medycyny nie mieliśmy okazji przeprowadzić badań przesiewowych w kierunku 70 nowotworów.


Trucheck Intelli wykrywa i podaje szczegóły na temat pochodzenia CTC.

Komórki CTC są wszechobecne we krwi pacjentów onkologicznych,

natomiast nie występują we krwi osób zdrowych.

Badanie wykrywa nowotwory niezależnie od stopnia zaawansowania choroby,

dzięki czemu można wykryć je we wczesnym stadium rozwoju.

Trucheck Intelli wykrywa i podaje szczegóły na temat pochodzenia CTC.

Trucheck Intelli potrafi rozróżnić ~70 typów guzów litych ( m. in. nowotwory piersi, jajnika, jelita, prostaty, płuca, czerniaka),

które stanowią ~81% przypadków wszystkich nowotworów i ~84% zgonów spowodowanymi nowotworami w Europie.

 

Nowotwór to tykająca bomba zegarowa na całym świecie.

Każdego roku u około 18 milionów kobiet i mężczyzn diagnozuje się różne nowotwory,

w tym raki, mięsaki, guzy neuroendokrynne i czerniaki.

Choroby nowotworowe związane są również z około 9 milionami zgonów.

Przekłada się to na wykrycie około 34 przypadków raka i 18 zgonów związanych z rakiem na minutę.

Rocznie nowotwory te przyczyniają się do:

~4,1 miliona nowo zdiagnozowanych przypadków i 1,8 miliona zgonów w Europie

(w tym w Wielkiej Brytanii).

~ 2,1 miliona nowo zdiagnozowanych przypadków i 550 000 zgonów w USA.

~ 1,2 miliona nowo zdiagnozowanych przypadków i 760 000 zgonów w Indiach.

Ze względu na zmiany stylu życia, a także inne czynniki ryzyka, liczby te mają w przyszłości wzrosnąć.

Trucheck Intelli ma 93.1% dokładności w określaniu tkanki lub narządu pochodzenia w przypadkach pozytywnych.

Trucheck wykazuje swoistość 99,9% (w porównaniu z osobami zdrowymi).

Czułość to zdolność badania do wykrycia osoby chorej. Czułość 100% w przypadku badania medycznego oznaczałaby, że wszystkie osoby chore lub ogólnie z konkretnymi poszukiwanymi zaburzeniami zostaną rozpoznane.

Specyficzność to zdolność badania do wyeliminowania obecności choroby. Swoistość 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym badaniu diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi.

Trucheck detekcja w raku piersi
TrucheckMammografia
Czułość88.2%86.9%
Specyficzność99.9%88.9%
PPV99.9%69.6%
NPV99.9%95.9%

PPV (ang. positive predictive value) Wartość predykcyjna dodatnia

NPV (ang. net present value)

Lehman CD et al. National Performance Benchmarks for Modern Screening Digital Mammography: Update from the Breast Cancer Surveillance
Consortium. Radiology. 2017 Apr; 283(1): 49-58. doi: 10.1148/radiol.2016161174.
USPSTF reported data.

Trucheck detekcja w raku prostaty
TrucheckPSA
Czułość85.6%90.0%
Specyficzność99.9%19.7%
PPV99.9%33.9%
NPV99.9%81.0%

McKiernan J et al. A Prospective Adaptive Utility Trial to Validate Performance of a Novel Urine Exosome Gene Expression Assay to Predict High
grade Prostate Cancer in Patients with Prostate – specific Antigen 2-10 ng/ml at Initial Biopsy. Eur Urol. 2018 Dec; 74(6):731-738. doi: 10.1016/j.
eururo.2018.08.019.

Trucheck detekcja w raku jelita
TrucheckKolonoskopia/Kolonografia
Czułość85.6%73%-98%
Specyficzność99.9%89%
PPV99.9%-
NPV99.9%-
Trucheck detekcja w raku płuc
TrucheckLung RADSNLST
Czułość87.9%84.9%93.5%
Specyficzność99.9%87.2%73.4%
PPV99.9%6.9%3.8%
NPV99.9%99.8%99.9%
Zobacz przykładowy wynik:Pobierz inforomacje o badaniu:

 

Nie jesteś zdecydowany? Masz pytania?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami, żeby rozwiać wątpliwości!
Napisz do nas, korzystając w formularza lub umów bezpłatną wstępną konsultacje