You are currently viewing NIPT – badanie wolnokrążącego DNA płodu (cffDNA)

NIPT – badanie wolnokrążącego DNA płodu (cffDNA)

NIPT to skrót od Non-Invasive Prenatal Testing, czyli rodzaj badania przesiewowego, które może być wykonane w czasie ciąży w celu wykrycia  nieprawidłowości chromosomalnych u płodu.

Podczas NIPT, próbka krwi kobiety ciężarnej jest pobierana i analizowana pod kątem fragmentów DNA płodu, które są obecne w krwiobiegu matki. DNA to może być wykorzystane do badań przesiewowych w kierunku takich schorzeń jak zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau, a także pewnych nieprawidłowości chromosomów płciowych.

NIPT jest uważany za test nieinwazyjny, ponieważ nie wiąże się z żadnymi inwazyjnymi procedurami, takimi jak amniopunkcja czy pobieranie próbek kosmówki (CVS), które niosą ze sobą niewielkie ryzyko poronienia. Należy jednak pamiętać, że NIPT jest badaniem przesiewowym, a nie diagnostycznym, a pozytywny wynik nie pozwala na ostateczne zdiagnozowanie nieprawidłowości chromosomalnej. Jeśli wynik NIPT jest pozytywny, mogą zostać zalecone dalsze badania, takie jak amniopunkcja lub CVS, w celu potwierdzenia diagnozy.

Dodaj komentarz