WES
MAMA

Badanie pozwoli odkryć podłoże genetyczne żeńskich niepowiodzeń rozrodu oraz oszacować nosicielstwo chorób recesywnych i predyspozycji do rozwoju m. in. : chorób onkologicznych, kardiologicznych, neurologicznych ....


WES
TATA

Badanie pozwoli odkryć podłoże genetyczne męskich niepowiodzeń rozrodu oraz oszacować nosicielstwo chorób recesywnych i predyspozycji do rozwoju m. in. : chorób onkologicznych, kardiologicznych, neurologicznych ....


WES duo
CIĄZA

Badanie pozwoli odkryć podłoże niepowiodzeń rozrodu oraz oszacować ryzykow wystąpienia chorób u dziecka


WES trio
DZIECKO

Badanie pozwoli odkryć podłoże genetyczne chorób recesywnych oraz predyspozycji do rozwoju chorób u dziecka i rodziców

PROFILAKTYKA


WES
PROFILAKTYKA

Badanie pozwoli odkryć podłoże niepowiodzeń rozrodu oraz oszacować ryzykow wystąpienia chorób u dzieckaTRUCHECK


Badanie pozwoli odkryć podłoże genetyczne chorób recesywnych

NIPTPANORAMA

Badanie pozwoli odkryć podłoże niepowiodzeń rozrodu oraz oszacować ryzykow wystąpienia chorób u dzieckaHARMONY


Badanie pozwoli odkryć podłoże genetyczne chorób recesywnych

PORONIENIA


PŁEĆ
PŁODU

Badanie pozwoli odkryć przyczynę poronieia najczestszych aneuploidii
i określić płeć


WES
PORONIENIE

Badanie pozwoli odkryć przyczynę poronieia o podłożu genetycznym, m.in choroby recesywne

INNE


SEKWENCJONOWANIE
SANGERA

Badanie pozwoli odkryć podłoże niepowiodzeń rozrodu oraz oszacować ryzykow wystąpienia chorób u dziecka


REANALIZA
DANYCH

Badanie pozwoli odkryć podłoże niepowiodzeń rozrodu oraz oszacować ryzykow wystąpienia chorób u dziecka

KONSULTACJE