Mikrobiom


Mikrobiom – jest to zbiór mikroorganizmów, występujących w organiźmie człowieka. W jego skład wchodzą zróżnicowane bakterie (rodzaje)

Te drobnoustroje pełnią wiele niezbędnych dla organizmu funkcji.

NOWOTWORY

Szacuje się, że około 15% chorób nowotworowych stymulowanych jest przez infekcje bakteryjne.

Ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego i odbytu związane jest z mikrobiomem jelitowym

Opisano wiele mechanizmów, dzięki którym komensalne bakterie mogą przekształcić 

prokarcynogeny znajdujące się w pożywieniu w związki uszkadzające DNA

(np. etanol, heterocykliczne aminy)

lub bezpośrednio wytwarzać karcynogeny (np. fecapentaenes).

Może to doprowadzić do rozwoju nowotworów:

jelita i odbytnicy

układu rozrodczego

głowy i szyi

pęcherza moczowego

CHOROBA ALZHAIMERA

Mikrobiom jelitowy przyczynia się do patologii w mysim modelu choroby Alzhaimera.
Dysbioza ludzkiego mikrobiomu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby Alzhaimera.

               PORONIENA

Zmieniony skład mikrobiomu pochwy może przyczyniać się do powtarzających się poronień.

OTYŁOŚĆ

Epidemia otyłości jest ogromnym problemem zdrowia publicznego. 

Mikrobiota jelitowa jest krytycznym czynnikiem mającym związek z rozwojem otyłości.

                   AUTYZM

Odkrycie osi mikrobiom-jelito-mózg wskazuje na dwukierunkowe połączenie.

Mikrobiom jelitowy może wpływać na wiele zaburzeń neurologicznych, w tym autyzm.

Większość pacjentów ze spektrum autyzmu cierpi na objawy żołądkowo-jelitowe.

                

CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE

Istnieje coraz więcej badań, które łączą problemy autoimmunologiczne

z stanem mikrobiomu jelitowego.

Ponieważ 80 procent układu odpornościowego znajduje się w wyściółce jelit,

wszelkie zaburzenia równowagi w mikrobiomie mogą przyczyniać się

do rozwoju chorób autoimmunologicznych.

                CUKRZYCA TYPU 2

Wiele publikacji naukowych donosi, iż bakterie z rodzaju:

Bifidobacterium, Bacteroides, Faecalibacterium, Akkermansia oraz Roseburia

są ujemnie związane z rozwojem cukrzycy typu 2,

natomiast z rodzaju Ruminococcus, Fusobacterium i Blautia są dodatnio związane.

Mechanizmy molekularne związane z mikrobiomem odpowiedzialne są za początek

oraz progresję cukrzycy typu 2.

            

STŁUSZCZENIE WĄTROBY

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest chorobą wieloczynnikową,

która wynika z interakcji predyspozycji genetycznych oraz czynników metabolicznych,

zapalnych i środowiskowych.

Różne gatunki bakterii w jelitach w różny sposób metabolizują składniki odżywcze,

uruchamiając różne szlaki, które przyczyniają się do gromadzenia tłuszczu w wątrobie

i wywołując stany zapalne prowadzące do uszkodzenia wątroby.

 

990.00 

Nie jesteś zdecydowany? Masz pytania?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami, żeby rozwiać wątpliwości!
Napisz do nas, korzystając w formularza lub umów bezpłatną wstępną konsultacje