Badanie materiału z poronienia +

Badanie wykrywa choroby:

 • zespoł Patau – trisomia 13
 • trisomia 15
 • trisomia 16
 • zespoł Edwardsa – trisomia 18
 • zespoł Downa – trisomia 21
 • trisomia 22
 • aneuploidie chromosomów płci
  • XXX – trisomia chromosomów X
  • XXY – zespół Klinefeltera
  • XYY – zespół Jacobsa
  • X0 – monosomia chromosomu X

POBIERZ SKIEROWANIE – uzupełnij i dołącz do materiału (KLIKNIJ)

810.00 

Dlaczego warto?

W ramach badania analizowane są  zmiany liczby chromosomów: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22 –

ich aneuploidie u zarodków po poronieniu.

Test pozwala na ustalenie płci płodu


Badane zmiany:

♦ 47,XX,+13 lub 47,XY,+13,

♦ 47,XX,+15 lub 47,XY,+15,

♦ 47,XX,+16 lub 47,XY,+16,

♦ 47,XX,+18 lub 47,XY,+18,

♦ 47,XX,+21 lub 47,XY,+21,

♦ 47,XX,+22 lub 47,XY,+22,

♦ 45,X0,

♦ 47,XXX,

♦ 47,XXY,

♦ 47,XYY.

 

Wynik badania pozwala na:

♦ określenie możliwej przyczyny poronienia,

♦ wydanie przez szpital karty martwego urodzenia dziecka. Karta ta jest niezbędna do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydania aktu urodzenia (wraz z adnotacją o urodzeniu martwym),

♦ akt urodzenia konieczny jest do odebrania należnych rodzicom po poronieniu świadczeń – zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 złotych oraz urlopu macierzyńskiego – 56 dni, licząc od dnia poronienia.

Wynik badania zawsze jest konsultowany z genetykiem.

POBIERZ SKIEROWANIE – uzupełnij i dołącz do materiału (KLIKNIJ)

Nie jesteś zdecydowany? Masz pytania?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami, żeby rozwiać wątpliwości!
Napisz do nas, korzystając w formularza lub umów bezpłatną wstępną konsultacje