W ramach badania analizowane są  zmiany liczby chromosomów: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22 –
ich aneuploidie u zarodków po poronieniu.

Test pozwala na ustalenie płci płodu

  • określenie możliwej przyczyny poronienia,

  • wydanie przez szpital karty martwego urodzenia dziecka. Karta ta jest niezbędna do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydania aktu urodzenia (wraz z adnotacją o urodzeniu martwym),

  • akt urodzenia konieczny jest do odebrania należnych rodzicom po poronieniu świadczeń – zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 złotych oraz urlopu macierzyńskiego – 56 dni, licząc od dnia poronienia.

♦ 47,XX,+13 lub 47,XY,+13,

♦ 47,XX,+15 lub 47,XY,+15,

♦ 47,XX,+16 lub 47,XY,+16,

♦ 47,XX,+18 lub 47,XY,+18,

♦ 47,XX,+21 lub 47,XY,+21,

♦ 47,XX,+22 lub 47,XY,+22,

♦ 45,X0,

♦ 47,XXX,

♦ 47,XXY,

♦ 47,XYY

 

 

WERSJA
PŁEĆ
350 ZŁ

PREMIUM
810 ZŁ


PŁEĆ
ZESPOŁ DOWNA

ZESPOŁ EDWARDSA
ZESPOŁ PATUA
TRISOMIA 16

TRISOMIA 22
45,X0

47,XXX
47,XXY

47,XYY

TRIPLOIDIA

cena: 810 zł

cena: 350 zł