Najczęściej wykonywane badanie NIPT na Świecie.

Jedyne badanie NIPT oparte na technologii SNP zapewnia wyższą dokładność i więcej informacji.

Dużo więcej istotnych informacji niż w innych testach NIPT

Kraj wykonywania badania USA

  • określenie możliwej przyczyny poronienia,

  • wydanie przez szpital karty martwego urodzenia dziecka. Karta ta jest niezbędna do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydania aktu urodzenia (wraz z adnotacją o urodzeniu martwym),

  • akt urodzenia konieczny jest do odebrania należnych rodzicom po poronieniu świadczeń – zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 złotych oraz urlopu macierzyńskiego – 56 dni, licząc od dnia poronienia.

♦ 47,XX,+13 lub 47,XY,+13,

♦ 47,XX,+15 lub 47,XY,+15,

♦ 47,XX,+16 lub 47,XY,+16,

♦ 47,XX,+18 lub 47,XY,+18,

♦ 47,XX,+21 lub 47,XY,+21,

♦ 47,XX,+22 lub 47,XY,+22,

♦ 45,X0,

♦ 47,XXX,

♦ 47,XXY,

♦ 47,XYY