Exacta

Dla kogo jest przeznaczone badanie

  • Pacjenci z choroba nowotworową

  • Pacjenci z zaawansowanymi lub trudnymi do leczenia nowotworami

  • Pacjenci z opornymi na leczenie nowotworami

25,000.00 

Dlaczego warto?

Czas oczekiwania na wynik to tylko  14 dni

Konsultacja oraz pisemna interpretacja wyniku


Exacta – najbardziej zaawansowane na świecie profilowanie nowotworu

dla ustalenia indywidualnego leczenia przeciwnowotworowego.

Badanie stworzone przez ekspertów.

Udowodnione klinicznie


Exacta to intensywne i dogłębne profilowanie wieloanalitowe nowotworów.

Analizuje miliony  danych na poziomie molekularnym i funkcjonalnym,

aby ujawnić zagrożenia i słabe punkty, które umożliwiają optymalną identyfikację celów do precyzyjnego wyboru leczenia.

Exacta ocenia:

  1. Warianty genów, takie jak mutacje punktowe (SNV, warianty pojedynczych nukleotydów),insercje i delecje, translokacje, rearanżacje i fuzje,

  2. Różnicowo regulowane w górę lub w dół transkrypty genów,

  3. Aktywowane lub tłumione znaczące szlaki molekularne,

  4. Obfitość celów białkowych,

  5. Profile chemowrażliwości/chemooporności komórek nowotworowych in vitro

Exacta działa agnostycznie na klasyczne wyznaczniki, takie jak: narząd pierwotny, podtyp histologiczny, morfologia (stopień), agresywność i stopień zaawansowania choroby.

Exacta jest dostępna dla wszystkich nowotworów narządów litych.

Exacta może zapewnić terapeutycznie istotny wgląd w nowotwór.

>Pomaga to lekarzom w podejmowaniu bardziej skutecznych, ratujących życie decyzji dotyczących postępowania klinicznego.

 

Ocena tkanki nowotworowej służy do postawienia diagnozy, a także do określenia statusu terapeutycznie istotnych biomarkerów (warianty genów, ekspresja białek), które decydują o wyborze   celowanych leków przeciwnowotworowych.

Jednak próbka tkanki z podstawowej biopsji wychwytuje informacje w momencie prezentacji i nie przekazuje ewolucji cech molekularnych, które prowadzą do (lub następują po) oporności na leczenie i progresji choroby.

Podczas gdy celowane leki przeciwnowotworowe są spersonalizowane i oparte na profilowaniu molekularnym guzów, dobór środków chemioterapeutycznych (które są podstawą schematów leczenia w przypadku kilku nowotworów) nie opiera się na takich wskazówkach molekularnych. Obecnie nie ma możliwości zidentyfikowania pacjentów, u których nowotwór prawdopodobnie zareaguje na środki chemioterapeutyczne (lub u których może nie).

Stąd niepowodzenie leczenia prowadzi do progresji choroby, jak również do wzrostu toksyczności (skutków niepożądanych) w kolejnych nieskutecznych terapiach.

Nie jesteś zdecydowany? Masz pytania?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami, żeby rozwiać wątpliwości!
Napisz do nas, korzystając w formularza lub umów bezpłatną wstępną konsultacje