Zespoły mieloprofileracyjne

Dlaczego warto się przebadać?

Grupa chorób, w których dochodzi do rozrostu układu krwiotwórczego, przewlekłej białaczki szpikowej, w ostatnich latach jest coraz szybciej diagnozowana, a stosowane metody z wykorzystaniem nowoczesnych technik sekwencjonowania, pozwalają wprowadzać terapie u pacjentów z mielofibrozą wykazujące się dużą skutecznością. Nowotwory i zespoły mieloproliferacyjne pozwala wykrywać diagnostyka molekularna. Żeby przeprowadzić badanie, wystarczy pobrać próbkę krwi i przesłać ją do laboratorium, gdzie odbędzie się badanie płytek krwi.

Czy warto wykonać badania?

Diagnostyka nowotworów szpiku
i zespoły mieloprofileracyjne

Nadmierne wytwarzanie niedojrzałych komórek szpiku występujące przy tego typu zaburzeniach prowadzi do zespołów chorobowych, takich jak: przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa, samoistne włóknienie szpiku i nadpłytkowość samoistna. Wczesna diagnostyka nowotworów mieliproliferacyjnych na poziomie molekularnym ma na celu zastosowanie odpowiedniego leczenia, by zatrzymać lub spowolnić postęp choroby. Choroby układu krwiotwórczego dotyczą każdej grupy wiekowej. W ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba pacjentów onkologicznych w tym zakresie wzrosła dwukrotnie.

Wybierz badanie

No posts found!