Analiza danych

Dlaczego warto wykonać badanie DNA?

Ryzyko zachorowania na różne choroby bywa zapisane w genach. Wykonuje się więc badania DNA metodą sekwencjonowanie, która polega na odczytywaniu kolejności nukleotydów w genomie. Dzięki temu można określić ryzyko rozwoju danej choroby. Wykorzystywana w tym celu metoda terminacji łańcucha (nazywana też metodą Sangera) oraz NGS stanowią obecnie najefektywniejsze sposoby takiej diagnostyki. Jednak oprócz przeprowadzania samych badań, dużą rolę odgrywa analiza danych,  która znajduje się w ofercie naszej placówki.

Na czym polegają badania DNA?

Dowiedz się na czym polegają
badania DNA w Diagmol

W przypadku metody opracowanej przez Sangera reakcja przeprowadzana jest przy wykorzystaniu mieszaniny deoksynukleotydów (dNTP). W wyniku reakcji sekwencjonowania uzyskuje się łańcuchy DNA o wszelkich możliwych długościach. Metoda sekwencjonowania, dzięki temu że jest bezpieczniejsza, w większości przypadków zastąpiła hydrolizę wiązań. Współcześnie metodę terminacji łańcucha stosuje się również do potwierdzenia rezultatów badań metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Jeśli szukasz miejsca, gdzie wykonasz diagnostykę oraz otrzymasz profesjonalną analizę danych – możesz skorzystać z oferty naszego centrum.

Wybierz badanie

No posts found!