Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
obecność wariantu należy potwierdzić w badaniu drugiej,
niezależnej próbki (kolejnego pobrania próbki)

  • osób ze stwierdzoną mutacja w sekwencjonowaniu nastepnej generacji (NGS)
  • bliskich osób będących nosicielami wariantu patogennego
Ilość badanych wariantów

1

Czas oczekiwania na wynik

do 21 dni

Materiał do badań

krew pełna


Konsultacja ze specjalistą

cena: 450 zł