Podłoże genetyczne rozwoju PARKINSONIZMU

Badanie obejmuje analizę
7471 zmian genetycznych w 29 genach związanych z:

  • chorobą Parkinsona,

  • atypowym parkinsonizmem,

  • parkinsonizmem wtórnym,

  • parkinsonizmem funkcjonalnym.

4,690.00 

Dlaczego warto

Czas oczekiwania na wynik to tylko 4 tygodnie

Analiza zawsze obejmuje zmiany genetyczne w obrębie eksonów, intronów i promotorów genów oraz w mitochondrialnym DNA

Zawsze dodatkowe badanie w cenie

Konsultacja oraz pisemna i interpretacja wyniku

Każdy wynik jest reanalizowany co 6 miesięcy

Dane surowe z sekwencjonowania są udostępniane na życzenie


Parkinsonizm – jest to grupa schorzeń neurologicznych objawiających się m. in. spowolnieniem ruchowym, drżeniem, zaburzeniami mowy i chodu.

Objawy parkinsonowskie mogą być również związane z przyjmowaniem niektórych leków czy zatruciem toksynami.

W 2019 roku na chorobę Parkinsona chorowało na świecie ponad 8,5 miliona osób ludzi.

W 2019 roku choroba ta była przyczyną niepełnosprawności u 5,8 mln ludzi i doprowadziła do 329 000 zgonów.


Parkinsonizm jest stanem zwyrodnieniowym mózgu związanym z objawami ruchowymi:

♦ spowolnienie ruchu,

♦ drżenie,

♦ sztywność,

♦ brak równowagi,

oraz wieloma różnymi powikłaniami niemotorycznymi:

♦ zaburzenia funkcji poznawczych,

♦ zaburzenia zdrowia psychicznego,

♦ zaburzenia snu,

♦ ból,

♦ inne zaburzenia czucia.

 

U wielu osób z chorobą Parkinsona rozwija się demencję.

W Polsce w 2020 roku współczynnik śmiertelności wynosi:

1,65/100 000 osób

(165 miejsce na świecie)

Dla kobiet : 1,16/100 000 osób

Dla mężczyzn: 2,45/100 000 osób

Czynniki ryzyka:

♦ wiek, chociaż może to dotyczyć również młodszych osób,

♦ płeć męska,

♦ czynniki środowiskowe, w tym pestycydy, zanieczyszczenie powietrza i rozpuszczalniki przemysłowe,

♦ predyspozycje genetyczne.

Badanie obejmuje analizę 7471 zmian genetycznych (SNP) w 29 genach:

Ostatnia aktualizacja bazy: 2022.12.29

Nie jesteś zdecydowany? Masz pytania?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami, żeby rozwiać wątpliwości!
Napisz do nas, korzystając w formularza lub umów bezpłatną wstępną konsultacje