EIFG1 (Eukaryotic Translation Initiation Factor 4 Gamma 1)

Funkcja kodowanego białka:

Białko jest składnikiem wielopodjednostkowego kompleksu białkowego EIF4F. Kompleks ten ułatwia rekrutację mRNA do rybosomu, co jest etapem ograniczającym szybkość podczas fazy inicjacji syntezy białek.

Choroby

Mutacje w genie EIFG1 związane są z rozwojem:

* Choroba Parkinsona typu 18

* Dziedziczna choroba Parkinsona o późnym poczatku

Ryzyko dla dzieci

Dziedziczenie: autosomalne dominujace

Choroba dziedziczona autosomalnie dominująco ujawnia się, gdy uszkodzona jest tylko jedna kopia danego genu. Każdy rodzic będący nosicielem mutacji genetycznej dziedziczonej w ten sposób ponosi 50% ryzyko, że jego dziecko będzie chore.